Politica de confidențialitate

 1. Introducere

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa.

Acestă Politică de confidențialitate nu acoperă aplcațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

COFETARIA LA NAOMI SRL, cu sediul în Sat Moșnița Nouă, str. Școlii, nr 53, județ Timiș, Inmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: Nr. J35/331/2013 , Cod Unic de Inregistrare: 31209610 (denumită în continuare “COFETARIA LA NAOMI SRL”) este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectează direct de la tine sau din alte surse.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a produselor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”,adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail https://cofetarianaomi.ro/

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luam angajamentul să respectăm următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență – Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

Controlul îți aparține  – În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului – Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate – Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Poți utiliza Platforma fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care dorești să beneficiezi de serviciile noastre, ți se va solicita să furnizezi datele tale în timpul unui proces de înregistrare.

Datele solicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care ai dat click, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 1. Care sunt temeiurile legale pentru preluarea datelor?

11. Cum dezvăluim datele tale?

 1. Pe ce perioadă stocăm datele?

Datele cu caracter personal colectate de către COFETARIA LA NAOMI SRL vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea relațiilor contractuale sau orice altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi:

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastră vor fi șterse imediat, in cazul în care închizi contul.

Pentru a te sigura că Datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, COFETARIA LA NAOMI SRL va revizui periodic Datele și, dacă este cazul, le va șterge.

 1. Ce măsuri de securitate am luat?

Ca parte a administrării Platformei, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea Datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.

Pentru informații suplimentare cu privire la practicile noastre de securitate, te rugăm să completați formularul de contact din sectiunea Contact a Platformei.

Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

 1. Care sunt drepturile tale?

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul atunci când consimțământul este folosit ca temei legal pentru prelucrare (ex. atunci când prelucrarea nu se bazează pe o justificare diferită permisă de GDPR precum o obligație legală sau contractuală).

Până să excludem datele persoanei vizate de la prelucrare, trebuie să confirmăm că solicitarea consimțământului este într-adevăr baza legală pentru prelucrare. Dacă nu, cererea poate fi respinsă pe motiv că prelucrarea nu necesită consimțământul persoanei vizate. Altfel, cererea ar trebui admisă.

În multe cazuri, oferirea și retragerea consimțământului vor fi disponibile electronic –online, iar această procedură nu va fi necesară.

Când consimțământul privește un copil (definit de Regulamentul GDPR ca fiind o persoană cu vârstă de maxim 16 ani), exprimarea și retragerea consimțământului trebuie să fie autorizată de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată sau obținute din alte surse, există cerința de a informa persoana vizată despre scopul utilizării acestor date și despre drepturile pe care le are asupra lor.

Persoana vizată are dreptul de a îi cere societatii ce date prelucrează despre ea, să aibă acces la respectivele date, precum și la următoarele informații:

 1. Scopul prelucrării
 2. Categoriile de date personale implicate
 3. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor dacă există, în special terțe țări sau organizații internaționale
 4. Durata de stocare a datelor cu caracter personal (sau criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade)
 5. Drepturile persoanei vizate la rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal și limitarea sau opoziția față de prelucrarea acesteia
 6. Dreptul persoanei vizate de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
 7. Informații privind sursa datelor, dacă nu se obțin direct de la persoana vizată
 8. Dacă datele personale vor face obiectul unei prelucrări automate, inclusiv al profilării și, dacă da, al eventualelor consecințe implicate
 9. În cazul în care datele sunt transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale, informații privind garanțiile care se aplică

În cele mai multe cazuri, procesul de luare a deciziilor pentru astfel de solicitări va fi simplu dacă nu se ajunge la concluzia că cererea este vădit nefondată sau excesivă. Cu toate acestea, compilarea informațiilor ar putea necesita ajutorul proprietarilor datelor.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt inexacte, persoana vizată are dreptul să solicite corectarea și completarea datelor personale incomplete pe baza informațiilor pe care le furnizează.

Dacă este necesar, vom lua măsuri pentru a valida informațiile furnizate de persoana vizată pentru a ne asigura că acestea sunt corecte înainte de a le modifica.

Oferim persoanei vizate dreptul să ne solicite să ștergem fără întârziere date cu caracter personal în legătură cu una dintre următoarele situații:

Vom lua o decizie cu privire la fiecare caz de astfel de solicitări cu privire la faptul dacă cererea poate sau ar trebui să fie respinsă pentru unul dintre următoarele motive:

Persoana vizată își poate exercita dreptul la restricționarea prelucrării în următoarele situații:

În cazul în care se vor restricționa datele, acestea vor rămâne stocate, dar nu pot fi prelucrate fără consimțământul persoanei. Ca excepție, ele vor putea fi prelucrate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru (cu condiția ca persoana vizată să fie informată despre acest lucru). Alte organizații care prelucrează date personale în numele nostru trebuie de asemenea să fie informate despre restricționare.

Persoana vizată are dreptul să solicite ca datele personale să fie furnizate într-un format “structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină ” (articolul 20 din Regulamentul GDPR) și să transfere datele respective unei alte părți, de exemplu unui alt furnizor de servicii. Aceasta se aplică datelor cu caracter personal pentru care prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, pe temeiul legal al contractului sau în situația în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării care se bazează pe următoarele justificări legale:

Odată ce opoziția a fost făcută, organizația trebuie să justifice motivele pe care se bazează prelucrarea și să suspende prelucrarea până când decizia a fost luată (regula). Organizația nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru marketingul direct, organizația va înceta prelucrarea.

Persoana vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care decizia are un efect semnificativ sau juridic asupra acesteia. Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a-și exprima punctul de vedere, de a solicita intervenție umană și de a contesta decizia.

Există excepții de la acest drept, atunci când decizia:

 1. Este necesară pentru încheierea sau executarea contract;
  1. Este autorizată prin lege națională sau europeană;
  1. Se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate;

În situațiile de la punctele (1) și (2), organizația va pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a se adresa justiției atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile.

 Este important să știi că:

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail https://cofetarianaomi.ro/