NE CEREM SCUZE DAR WEBSITE-UL ESTE ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE IAR PENTRU MOMENT, NU SE POT PLASA COMENZI ONLINE!

LIVRARE GRATUITĂ PENTRU COMANDĂ DE PESTE 100 RON * COMENZILE PÂNĂ ÎN ORA 12.00 SUNT LIVRATE ÎN ACEEAȘI ZI

NE CEREM SCUZE DAR WEBSITE-UL ESTE ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE IAR PENTRU MOMENT, NU SE POT PLASA COMENZI ONLINE!

Politică de confidențialitate

CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE „COFETĂRIA LA NAOMI” SRL

Societatea COFETĂRIA LA NAOMI SRL, cu sediul în Jud. Timiș, MOSNIȚA NOUĂ, 248 A, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/331/11.02.2013, Cod Unic de Înregistrare RO 31209610, cunoaște și respectă importanța datelor personale, iar prin prezentul document declară că a luat toate măsurile necesare pentru că acestea să fie protejate, tratate cu deplină confidențialitate și prelucrate într-o manieră securizată.
Pentru scopurile de mai sus, vă rugăm să gășiți în continuare toate informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoane vizate (clienți, potențiali clienți), în cadrul prezentului consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform dispozițiilor europene pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, COFETĂRIA LA NAOMI SRL – în calitate de operator – administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul furnizării serviciilor COFETĂRIEI LA NAOMI SRL.

Semnarea prezentului Consimțământ reprezintă acordul dumneavoastră cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabilă la nivelul societății noastre.

 

I. CE DATE PERSONALE COLECTĂM?

Nume ……………………………………………………………………………………………….

Prenume ……………………………………………………………………………………………

Adresă e-mail ………………………………………………………………………………………

Număr de telefon …………………………………………………………………………………..

Dată evenimentului ………………………………………………………………………………

Locaţia evenimentului ……………………………………………………………………………

Numărul de persoane invitate ……………………………………………………………………

 

ÎI. SCOPUL COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Datele personale colectate de la dumneavoastră vor fi folosite pentru realizarea următoarelor activități:
Activitatea comercială de vânzare de servicii specifice activității de patiserie a societății noastre, cuprinzând realizarea, administrarea și dezvoltarea acestora, pentru evenimentele clienților.
Activitatea de reclamă, marketing și publicitate, promovare a serviciilor COFETĂRIA LA NAOMI SRL, evenimente organizate de societatea noastră, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative).
Activitatea post-vânzare, servicii de relații cu clienții, informarea clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website). în scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

III. DURATA PRELUCRĂRII

În vederea realizării activității de furnizare și administrare a serviciilor din obiectul de activitate al societății COFETĂRIA LA NAOMI SRL, această va prelucra datele personale colectate de la dumneavoastră pe toată perioada de desfășurare a activității, până în momentul în care va veți manifestă dreptul de opoziție. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare în scopul furnizării serviciilor, datele personale vor fi prelucrate în scop de marketing/ promovare/ transmitere de newsletter (dacă v-ați manifestat acordul pentru acestea) sau vor fi arhivate (în cazul în care există dispoziții legale care să impună această) sau vor fi distruse.

 

IV. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

1. de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, conform legii;
2. de acces la datele dumneavoastră;
3. de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
4. de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
5. de a va opune prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare. Retragerea consimtamântului nu va produce efecte asupra asupra legalității prelucrărilor efectuate anterior.
6. de a va adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

 

Puteți să va opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct, prin trasmiterea către COFETĂRIA LA NAOMI SRL (ne puteți scrie pe adresa: [Jud. Timiș, MOSNITA NOUĂ, 248 A] sau de e-mail [info@cofetarianaomi.ro], a unei solicitări scrise, datate și semnate. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al societății noastre; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.